មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃមីក្រូជីវវិទ្យាអាហារ

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃមីក្រូជីវវិទ្យាអាហារគឺជាការសិក្សាអំពីដំណើរការលូតលាស់នៃអតិសុខុមប្រាណ និង ធ្វើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមីក្រូជីវសាស្រ្តនៅក្នុងកម្មវិធីសុវត្ថិភាពអាហារ។ លើសពីនេះទៅទៀតនិងសិក្សាពីវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនដែលប្រើដើម្បី រក និង រាប់អតិសុខុមប្រាណ នៅក្នុងអាហារ។ Basics of food microbiology present the growth processes of food microorganisms, the biology of spores and spore formers, and the establishment of microbiological criteria in food safety programs, and it introduces students to some of the methods used to detect and enumerate microbes in food and food handling equipment.

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *