បណ្ណាល័យ ស.ជ.ម.

បណ្ណាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន​សែន នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យក្នុងដំណាក់កាលកំណែទម្រង់ត្រូវបានកែលំអនិងធ្វើអោយប្រសើរឡើងសម្រាប់និស្សិត សិស្សានុសិស្ស និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ ឯកឧត្តម ស សុខា និង លោកជំទាវ កែ សួនសុភី បន្ទាប់ពីបានកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៧។

នៅក្នុងបណ្ណាល័យស.ជ.ម. មានសេវាផ្តល់សិស្ស និងនិស្សិតដូចជា ៖

  • ផ្តល់សៀវភៅសម្រាប់សិក្សានិងស្រាវជ្រាវ
  • សាលអានសៀវភៅ
  • បន្ទប់អនុវត្តកុំព្យូទ័រ
  • ការប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណេត
  • បន្ទប់សម្រាប់ពិភាក្សា/ពិគ្រោះយោបល់ពីការសរសេរកិច្ចការស្រាវជ្រាវ