សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

សារពីនាយកសាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ
ដា វុទ្ធា
នាយកសាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ!

សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ ជាអង្គភាពបណ្តុះបណ្តាលឈានមុខ លើការបណ្ដុះបណ្ដាលចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ រហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិត សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកំរិតខ្ពស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ពិសេសភូមិភាគពាយ័ព្យនៃកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នសាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្របាននឹងកំពុងផ្តល់សេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលដល់និស្សិតមកពីគ្រប់ទិសទី ពិសេសក្នុងភូមិភាគពាយ័ព្យនៃកម្ពុជាលើថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន៧ជំនាញ និងកំពង់រៀបចំបណ្ឌិតស្រាវជ្រាវ១ជំនាញ និងបណ្ឌិតវិជ្ជាជីវៈមួយជំនាញ ដែលការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រនេះបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់នូវឱកាសដល់និស្សិត បុគ្គលិកអប់រំ មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិកតាមបណ្តាគ្រឹះស្ថានរដ្ឋ និងឯកជននានា ក្នុងភូមិភាគពាយ័ព្យនៃកម្ពុជា ប្រទេសកម្ពុ្ជជា និងក្នុងប្រទេសអេស៊ាន  ក្នុងការអភិវឌ្ឍនូវចំណេះដឹង សមត្ថភាព និងជំនាញស្រាវជ្រាវ ដើម្បីឈោងចាប់ឱកាសការងារល្អៗ និងទទួលបាននូវតួនាទីភារកិច្ចថ្មី ស្របតាមកាលានុវត្តភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងតំបន់អាស៊ាន។

ជាមួយជោគជ័យក្នុងកិច្ចការងារបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នាពេលកន្លងមកសាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ បាននឹងកំពុងបន្តបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ វិភាគ ព្យាករណ៍ និងការធ្វើផែនការឆ្លើយតមនឹងការប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែង។   ទន្ទឹមនឹងនេះសាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ​ ប្តេជ្ញាចិត្ថផ្តល់នៅគុណភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញដែលមាន និងបន្តពង្រីក និងពង្រឹងជំនាញបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការចាំបាច់របស់សង្គម និងប្រទេសជាតិ ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងក្រុង និងក្រៅប្រទេសក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា និងកម្មវិធីសិក្សាជាលក្ខណៈជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីធនាបាននូវភាពផ្លៃផ្ការរបស់និស្សិតដែលចង់បាន។

តាំងនាមអោយថ្នាក់ដឹកនាំ​ និងបុគ្គលិកអប់រំក្នុងសាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ ខ្ញុំបាទគោរពថ្លែងអំណរគុណ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក-លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា នូវការជឿទុកចិត្តលើការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រក្នុងសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ។ សិក្សាថ្ងៃនេះ ដើម្បីបង្កើនពុទ្ធិ  សិលធម៌ ចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើ ដើម្បីឧត្តមភាពការងារ និងកិត្យានុភាពលើឆាកជាតិ និងអន្តរជាតិ។   សូមគោរពអរគុណ និងអរគុណ។

សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យគឺ ដើម្បីធ្វើជាគំរូនៃឧត្តមភាពសម្រាប់គាំទ្រ និងជំរុញការអប់រំថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ នៅក្នុងប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោក។

ដើម្បីធានាបាននូវសុចរិតភាព និងតម្លៃនៃការអប់រំថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ និងលើកកំពស់បទពិសោធន៍ និងការស្រាវជ្រាវនិស្សិតថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រទូទៅ។     

ក្រុមការងារកំពុងរៀបចំ

  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ – ជំនាញគ្រប់គ្រងអប់រំ 
  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នីតិសាស្រ្ត – ជំនាញគ្រង់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈ 
  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលធុរកិច្ច – (១)ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងទូទៅ
   និងនវានុវត្តន៍, 
   (២)ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ 
  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ – ជំនាញបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០
  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ វិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម – ជំនាញឯកទេសកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាពនិងធុរកិច្ច 
  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សិល្បៈ – ជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស 

គោលបំណងនៃកម្មវិធីអប់រំ

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងអប់រំ មានគោលបំណងបង្កើននូវសមត្ថភាព ចំណេះដឹង និងជំនាញស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រងអប់រំ តាមរយៈវិធីសាស្រ្ដរួមគ្នាដែលនឹងត្រូវអនុវត្តដើម្បីប្រសិទ្ធភាពក្នុងវិស័យដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រងអប់រំនឹងបម្រែបម្រួលការអប់រំទាំងក្នុងបរិបទជាតិ និងអន្តរជាតិ។ វាសមស្របសម្រាប់អ្នកដែលចង់ពង្រឹងជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងអប់រំ។​ វគ្គសិក្សានេះផ្សារភ្ជាប់និសិ្សតជាមួយនឹងការវិវត្តន៍ចុងក្រោយបំផុត ការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងជំនាញ និងបង្កលទ្ធភាពឱ្យនិសិ្សតស្វែងរកបញ្ហា និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងបរិបទនៃការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងអប់រំ។

ឱកាសការងារ

  • អ្នកដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងអប់រំដ៏ចំណាន និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទាំងក្នុងវិស័យរដ្ឋ និងឯកជន
  • អ្នកជំនាញឯកទេសអប់រំ និង/ឬអ្នកសម្របសម្រួលអប់រំដ៏ចំណាន
  • អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងអប់រំ និងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សា
  • អ្នកប្រឹក្សាយោបល់វិស័យអប់រំ គោលនយោបាយអប់រំតាមបណ្តាស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិ
  • អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងវិភាគ និងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងវិស័យអប់រំ
  • គ្រូបង្រៀន/សាស្ត្រាចារ្យឆ្នើមផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
  • ជាសហគ្រិនផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំ នាយកគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋ និងឯកជន
  • ជាបុគ្គលិកអប់រំដ៏ចំណាននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
  • ជាបុគ្គលិករដ្ឋបាលនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
  • បន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុង ឬក្រៅប្រទេស

គោលបំណងនៃកម្មវិធីអប់រំ

កម្មវិធីសិក្សានេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតនូវចំណេះដឹង សមត្ថភាពជំនាញផ្នែករឹង ជំនាញផ្នែកទន់ និងឥរិយាបថល្អក្នុងការងារផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ នៅតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមបរិបទអាស៊ាន និងតំបន់។ និស្សិតសិក្សាកម្មវិធីនេះនឹងក្លាយជាអ្នកជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ ដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញ មានការជឿជាក់ អាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបាន និងមានគំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈមូលដ្ឋានប្រកបដោយជោគជ័យតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែង និងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងពេញមួយជីវិត។ ជាពិសេសបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឱ្យមានចំណេះដឹង សមត្ថភាព និងជំនាញស្រាវជ្រាវលើផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ គប្បីត្រូវអភិវឌ្ឍជាប្រចាំក្នុងវិស័យនីតិរដ្ឋបាល សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ស្ថាប័ន និងសង្គមជាតិទាំងមូល។

ឱកាសការងារ

  • អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ ឬអ្នកបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល(ជាតិ និងអន្តរជាតិ) គណៈបក្សនយោបាយ ព្រមទាំងសហគមន៍ជាតិ និងអន្តរជាតិនានា ដែលមានមុខតំណែង​ដូចជាប្រធានស្ថាប័ន សមាជិករដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល
  • ទីប្រឹក្សានយោបាយ ឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គកុងស៊ុល មន្ត្រីទូត មន្ត្រីកុងស៊ុល អគ្គលេខាធិការ
  • មន្ត្រីរដ្ឋបាលក្នុងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ-សង្កាត់
  • មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់សាធារណៈ (ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ, ក្រសួងមហាផ្ទៃ, …)
  • ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា មេធាវី ក្រឡាបញ្ជី អាជ្ញាសាលា សាការី ទីប្រឹក្សាច្បាប់ អាជ្ញាកណ្តាល
  • សាស្ត្រាចារ្យ ច្បាប់ អ្នកពិគ្រោះយោបល់​ផ្នែកច្បាប់ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកវិភាគឯករាជ្យ ព្រមទាំង​កិច្ចការនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យច្បាប់សាធារណៈជាដើម
  • នាយក ឬប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលក្នុងគ្រឹះស្ថានរដ្ឋបាលសាធារណៈ ឬឯកជន
  • បន្តសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេស ជាពិសេសសាកលវិទ្យាល័យដៃគូដែលបានចុះអនុស្សរណៈ
 •  

គោលបំណងនៃកម្មវិធីអប់រំ

កម្មវិធីអប់រំនេះ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រីកចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ និងជំនាញដោយផ្តោតទៅលើ​ការគ្រប់គ្រងទូទៅក្នុងស្ថាប័ន, អង្គភាព ឬអាជីវកម្មប្រកបដោយគុណភាព និងមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត, ទីផ្សារ និងប្រតិបត្តិការងារព្រមទាំងមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជាពិសេសបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឱ្យមានសមត្ថភាព និងជំនាញស្រាវជ្រាវលើជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅ និងនវានុវត្តន៍ គប្បីត្រូវបង្កើតនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ស្ថាប័ន និងសង្គមជាតិទាំងមូល។

ឱកាសការងារ

  • សហគ្រិនដ៏ចំណាន (អាចបង្កើតអាជីវកម្ម ដឹកនាំអាជីវកម្ម តូចធំគ្រប់ប្រភេទ
  • អ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាសឧស្សាហកម្ម ដែលមានតួនាទីជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង ប្រធានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
  • ប្រធានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ប្រធានគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម ប្រធានអនុប្រធានគ្រប់គ្រងភស្តុភារហិរញ្ញវត្ថុ
  • ជានាយក ឬនាយករងចាត់ការទូទៅក្នុងហាងលក់ទំនិញ ប្រធានសាខា ឬប្រធានផ្នែកនៃការិយាល័យកណ្តាល
  • អ្នកប្រឹក្សាយោបល់លើផ្នែកអាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស
  • ពីររបៀបដើម្បីគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រ(បង្កើត​យុទ្ធសាស្រ្ត អនុវត្ត​យុទ្ធសាស្រ្ត ​​ត្រួត​ពិនិត្យ​យុទ្ធសាស្រ្ត)
  • ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកគណនេយ្យ អ្នកវិភាគការវិនិយោគនៅទីផ្សារមូលបត្រ និងពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងគម្រោងវិនិយោគផ្សេងៗ
  • គ្រូបង្រៀន/បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រង និង/ឬសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋ និង ឯកជន
  • បន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុង ឬក្រៅប្រទេស។

គោលបំណងនៃកម្មវិធីអប់រំ

កម្មវិធីអប់រំនេះ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រីកចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ និងជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ ដើម្បីឱ្យនិស្សិតក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញ មានការជឿជាក់និងអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តផែនការដោយជោគជ័យស្របតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែង។ ជាពិសេសបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឱ្យមានសមត្ថភាព និងជំនាញស្រាវជ្រាវលើជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យ គប្បីត្រូវអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនជាប្រចាំក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងពន្ធដាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ស្ថាប័ន ឬអង្គភាព។ 

ឱកាសការងារ

  • បន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុង ឬក្រៅប្រទេស
  • អ្នកគណនេយ្យករសហគ្រាសឧស្សាហកម្ម ដែលមានតួនាទីជាប្រធានគណនេយ្យ ប្រធានបេឡាករ ប្រធានគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ ប្រធានអនុប្រធានគ្រប់គ្រងភស្តុភារ ហិរញ្ញវត្ថុគណនេយ្យ
  • បុគ្គលិកសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មដែលមានតួនាទីជានាយក ឬនាយករងចាត់ការទូទៅក្នុងហាងលក់ទំនិញ
  • ប្រធានសាខា ឬប្រធានផ្នែកនៃការិយាល័យកណ្តាល
  • អ្នកប្រឹក្សាយោបល់លើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស
  • អ្នកស្រាវជ្រាវ វិភាគ និងត្រួតពិនិត្យសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
  • ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ អ្នកវិភាគការវិនិយោគនៅទីផ្សារមូលបត្រ និងពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគម្រោងវិនិយោគផ្សេងៗ
  • បុគ្គលិកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យតាមបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
  • គ្រូបង្រៀនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ នៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋ និង ឯកជន
  • បន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុង ឬក្រៅប្រទេស។

គោលបំណងនៃកម្មវិធីអប់រំ

កម្មវិធីអប់រំនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើននូវសមត្ថភាព ចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ និងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់យុគបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0។ និស្សិតសិក្សាកម្មវិធីនេះនឹងក្លាយជាអ្នកជំនាញបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0 ដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញ មានការជឿជាក់ អាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបាន និងមានគំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា ផ្នែកអ៊ឺនធឺណិតនៃបច្ចេកវិទ្យា ប្រកបដោយជោគជ័យតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែង និងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងពេញមួយជីវិត។ ជាពិសេសបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឱ្យមានសមត្ថភាព និងជំនាញស្រាវជ្រាវលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកម្រិតខ្ពស់គប្បីត្រូវមានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងផ្តួចផ្តើមបង្កើតនូវរបកគំហើញថ្មីៗក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិទាំងមូល។

ឱកាសការងារ

  • អ្នកប្រឹក្សាយោបល់លើផ្នែកអ៊ឺនធឺណិតនៃបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន អង្គភាព ឬសហគ្រាសក្នុង
  • យុគសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០
  • អ្នកជំនាញផ្នែកអ៊ឺនធឺណិតនៃបច្ចេកវិទ្យា តាមស្ថាប័ន អង្គភាព ឬសហគ្រាសនានា
  • អ្នកប្រតិដ្ឋផ្នែកអ៊ឺនធឺណិតនៃបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ប្រើប្រើក្នុងវិស័យនានា
  • អ្នកស្រាវជ្រាវ វិភាគនិងអធិប្បាយជាលទ្ធផលសម្រាប់ការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន
   អង្គភាព ឬសហគ្រាស ក្នុងយុគសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០
  • ប្រធានផ្នែកនវានុវត្តន៍សម្រាប់ការផលិតនិងត្រួតពិនិត្យគុណភាព គ្រប់គ្រងភស្តុភារ ឬសារពើភ័ណ នៃសហគ្រាសឧស្សាហកម្មផលិតកម្ម និងសេវាកម្ម
  • គ្រូបង្រៀន ឬវាគ្មិនផ្នែកអ៊ឺនធឺណិតនៃបច្ចេកវិទ្យានៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋ និងឯកជន
  • បន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេស

គោលបំណងនៃកម្មវិធីអប់រំ

កម្មវិធីអប់រំនេះ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលបែបទម្រង់ពហុវិស័យដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងជំនាញផលិតកម្មកសិកម្ម​ និងកសិធុរកិច្ច ដែលជម្រុញកំណើនផលិតផលកសិកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មដោយប្រកបដោយនិរន្តរភាពព្រមទាំងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

ឱកាសការងារ

  • បើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងវិស័យកសិកម្ម
  • បម្រើការងារក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នានាដូចជា វិស័យរដ្ឋ ឯកជន ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ទាក់ទងទៅនឹងការផលិត​ផលនិងកសិធុរកិច្ច
  • បម្រើការងាររដ្ឋក្នុងជំនាញកសិកម្ម នៅគ្រប់ក្រសួង ឬស្ថាប័នមន្ទីរ
  • អ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើវិស័យកសិកម្មតាមស្ថាប័នឯកជន
  • បម្រើការនៅក្នុងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវកសិកម្ម សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងគោលនយោបាយកសិកម្ម(អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ) ពិសេសជាអ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជំនាញកសិកម្ម
  • គ្រូបង្រៀនផ្នែកកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងកសិធុរកិច្ច នៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋ និងឯកជន
  • បន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុង ឬក្រៅប្រទេស។

គោលបំណងនៃកម្មវិធីអប់រំ

កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកជំនាញដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យអប់រំភាសាអង់គ្លេស ជាអ្នកធ្វើការពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោងនៅតាមសាលារៀន សាកលវិទ្យាល័យ ក្រុមហ៊ុនឯកជន ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។ វាមានការណែនាំក្នុងថ្នាក់ និងការអនុវត្ត ESL ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ដែលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់សមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សាភាសា។ គរុកោសល្យភាសា ការរចនាសម្ភារៈ ការវាយតម្លៃភាសា និងការស្រាវជ្រាវ។ វាផ្តល់នូវការបញ្ចូលគ្នារវាងទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងដែលអាចឱ្យនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាអាចអនុវត្តគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងវិន័យទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃការបង្រៀនជាក់ស្តែង។

ឱកាសការងារ

  • អ្នកដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងអប់រំដ៏ចំណាន និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ទាំងក្នុងវិស័យរដ្ឋ និងឯកជន
  • អ្នកជំនាញឯកទេសអប់រំ និង/ឬអ្នកសម្របសម្រួលអប់រំដ៏ចំណាន
  • អ្នកមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ភាសាអង់គ្លេសដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់
  • អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងអប់រំ និងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សា
  • អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងវិភាគ និងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងវិស័យអប់រំ
  • គ្រូបង្រៀន/សាស្ត្រាចារ្យភាសាអង់គ្លេសឆ្នើម
  • មន្ត្រីអប់រំ ឬអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បច្ចេកទេសដ៏ចំណាននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
  • បន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុង ឬក្រៅប្រទេស