មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ

សាររបស់ព្រឹទ្ធបុរស
លោក ងី សុជាតិ
ព្រឹទ្ធបុរស មហាវិទ្យាល័យកសិកម្មនិងកែច្នៃអាហារ

មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ សូមស្វាគមន៍!

ស្វាគមន៍ប្អូនៗអតីតនិស្សិត និស្សិតនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរព។

មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ ប្តេជ្ញាផ្តល់ចំណេះដឹងនិងជំនាញប្រកបដោយគុណភាពនិងច្នៃប្រឌិតដល់និស្សិតទាំងអស់ដែលសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ។ សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យមានបន្ទប់សិក្សា បន្ទប់ពិសោធន៍និងកសិដ្ឋាន សម្រាប់អនុវត្តស្រាវជ្រាវដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដា។

កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រដែលផ្តល់ជូនរួមមាន បរិញ្ញាបត្រកសិឧស្សាហកម្ម បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ បរិញ្ញាបត្របសុពេទ្យ  និងបរិញ្ញា បត្រគ្រឿងយន្តកសិកម្ម លើសពីការផ្តល់ឱ្យនិស្សិតនូវចំណេះដឹងនិងជំនាញផ្នែកកសិកម្មមហាវិទ្យាល័យកសិកម្មនិងកែច្នៃអាហារ​ បានបន្ថែមថែមទាំងផ្តល់នូវជំនាញទំនាក់ទំនង ជំនាញរិះគិត ការបង្កើតអាជីវកម្ម ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ មានដៃគូរសហការជាតិនិងអន្តរជាតិ ហើយក៏មានក្រុមហ៊ុន សហគមន៍ ដែលបានផ្តល់កន្លែងសម្រាប់និស្សិតទៅអនុវត្តជាក់ស្តែងផងដែរ។ និស្សិតទាំអស់ដែលរៀននៅគ្រប់កម្រិតកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រក្នុងមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ មានឱកាសទៅកម្មសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ជប៉ុន កូរ៉េ។ មហាវិទ្យាល័យ មានគ្រូបង្រៀន សាស្ត្រចារ្យ ដែលមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដែលបានឆ្លងកាត់ការប្រឡងនិងទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។

គ្រូបង្រៀន សាស្ត្រាចារ្យ ទាំងអស់សុទ្ធតែមានគុណវុឌ្ឍិ ក្នុងការបង្រៀនទ្រឹស្តី និងអនុវត្តជាក់ស្តែងដែលធ្វើឱ្យប្អូនៗនិស្សិត យកជំនាញទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមបាន។

មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារនឹងផ្តល់ចំណេះដឹង ជំនាញពិតប្រាកដតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារការងារ។

 • បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតប្រកបដោយគុណភាព ចំណេះដឹង ជំនាញ សុភាវធម៌ សម្រាប់សហគមន៍ និងតំបន់
 • ជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
 • ពង្រឹងនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។
  • កម្មវិធីអប់រំបរិញ្ញាបត្រកសិឧស្សាហកម្ម (Bachelor in Agro-Industry)

  • កម្មវិធីអប់រំបរិញ្ញាបត្របសុពេទ្យ (Bachelor in Veterinary)

  • កម្មវិធីអប់រំបរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ (Bachelor in Agronomy)

  • កម្មវិធីអប់រំបរិញ្ញាបត្រគ្រឿងយន្តកសិកម្ម (Bachelor in Agriculture Machinery)

គោលបំណង

កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រកសិឧស្សាហកម្ម (Bachelor in Agro-Industry)នេះ រៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកសិក្សានូវចំណេះដឹង ជំនាញច្បាស់លាស់ប្រកបដោយគុណភាពទាក់ទងទៅនឹងបច្ចកេទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារ  ការគ្រប់គ្រងសហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃអាហារ ក្នុងនោះដែរក៏បានភ្ចាប់ជាមួយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ សុជីវធម៌ ស្មារតីក្រុម និងការទទួលខុសត្រូវផងដែរ។

ឱកាសការងារ

ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតអាចឱកាសចូលបំរើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នដូចជា

 • ក្លាយជាមន្ត្រីនៃស្ថាប័នសាធារណៈ (ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងបរិស្ថាន…
 • ជាបុគ្គលិក សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិ
 • មានឱកាសទៅកម្មសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ជប៉ុន និងកូរ៉េ និងសិក្សាបន្តនៅបរទេស
 • បើកអាជីវកម្មខ្លួនឯង

លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុក

និស្សិតមានជំនាញផ្នែកចំណីអាហារ ទាំងការផលិត និងពិនិត្យគុណភាព។

វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃ

ដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ និស្សិតទាំងអស់ត្រូវរៀនឱ្យគ្រប់មុខវិជ្ជា និងចំនួនក្រេឌីតដែលបាន កំណត់ក្នុងកម្មវិធី ព្រមទាំងសរសេរសារណា ហើយការពារដោយជោគជ័យ។

លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

សិស្ស/និស្សិតដែលចូលរៀនជំនាញកសិឧស្សាហកម្មបាន លុះត្រាតែមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា និងជីវវិទ្យាទទួលបាន និទ្ទេសមធ្យមឡើងទៅ។

កម្មវិធីសិក្សាអប់រមរយៈពេល៤ ឆ្នាំ

ក្នុងកម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកសិ-ឧស្សាហកម្ម និស្សិតត្រូវសិក្សារយៈ​  ០៤ ឆ្នាំ  សម្រាប់ការសិក្សាពេញម៉ោងហើយ​ទទួលបានក្រេឌីត​​សរុបចំនួន ១២៩ ក្រេឌីត។

គោលបំណង

កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្របសុពេទ្យ(Bachelor in Veterinary)នេះ រៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកសិក្សានូវចំណេះដឹង ជំនាញច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយគុណភាពទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាន បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វ ព្យាបាលសត្វ និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រ/សហគ្រាសផ្នែកផលិតចំណីសត្វ ក្នុងនោះដែរក៏បានភ្ចាប់ជាមួយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ សុជីវធម៌ ស្មារតីក្រុម និងការទទួលខុសត្រូវផងដែរ។​

ឱកាសការងារ

ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតអាចឱកាសចូលបំរើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នដូចជា

 • ក្លាយជាមន្ត្រីនៃស្ថាប័នសាធារណៈ (ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងបរិស្ថាន…
 • ជាបុគ្គលិក សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • មានឱកាសទៅកម្មសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ជប៉ុន និងកូរ៉េ និងសិក្សាបន្តនៅបរទេស
 • បើកអាជីវកម្មខ្លួនឯង

លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុក

និស្សិតមានសមត្ថភាពទទួលបាន ចំណេះដឹង ជំនាញសម្រាប់ការងារនិងអាជីពដូចខាងក្រោម៖·ជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វ និងព្យាបាលសត្វប្រកបដោយគុណភាពយល់ដឹងពីបញ្ហាជម្ងឺដែលកើតមានលើសត្វដែលចិញ្ចឹមនិងព្យា​បាលសត្វ​​យល់ដឹងពីដំណើរការផលិតកម្មសត្វ (មាន់, ក្រួចទា, គោ, ជ្រូក)·       ចេះបង្កាត់សិប្បនិម្មិតលើសត្វជ្រូក គោ

វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃ

ដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ និស្សិតទាំងអស់ត្រូវរៀនឱ្យគ្រប់មុខវិជ្ជា និងចំនួនក្រេឌីតដែលបាន កំណត់ក្នុងកម្មវិធី ព្រមទាំងសរសេរសារណា ហើយការពារដោយជោគជ័យ។

លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

សិស្ស/និស្សិតដែលចូលរៀនជំនាញកសិឧស្សាហកម្មបាន លុះត្រាតែមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា និងជីវវិទ្យាទទួលបាន និទ្ទេសមធ្យមឡើងទៅ។

កម្មវិធីសិក្សាអប់រំរយះពេល៤ឆ្នាំ

ក្នុងកម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ មុខជំនាញបុពេទ្យ និស្សិតត្រូវសិក្សារយៈ​ពេល ៤ (បួនឆ្នាំ) សម្រាប់ការសិក្សាពេញម៉ោង  ហើយ​ទទួលបានក្រេឌីត​​សរុបចំនួន ១២៦ ក្រេឌីត។

គោលបំណង

កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ (Bachelor in Agronomy)នេះ រៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកសិក្សានូវចំណេះដឹង ជំនាញច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយគុណភាពទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ដីឱ្យបានសមស្របសម្រាប់ដំណាំ បច្ចេកទេសនៃការដាំដុះ ការប្រើប្រាស់ជី ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ វិធានការការពារសត្វល្អិត និងជម្ងើលើដំណាំ និងការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាន ក្នុងនោះដែរក៏បានភ្ចាប់ជាមួយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ សុជីវធម៌ ការធ្វើការជាក្រុម និងការទទួលខុសត្រូវ។​

ឱកាសការងារ

ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតអាចឱកាសចូលបំរើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នដូចជា

 • ក្លាយជាមន្ត្រីនៃស្ថាប័នសាធារណៈ (ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងបរិស្ថាន…
 • ជាបុគ្គលិក សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • មនាឱកាសទៅកម្មសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ជប៉ុន និងកូរ៉េ និងសិក្សាបន្តនៅបរទេស
 • បើកអាជីវកម្មខ្លួនឯង

លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុក

និស្សិតមានសមត្ថភាព ទទួលបាន ចំណេះដឹង ជំនាញសម្រាប់ការងារនិងអាជីពដូចខាងក្រោម៖

 • និស្សិតចេះប្រើប្រាស់ដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងសម​ស្រប​តាម​​ប្រភេទ​ដំណាំ
 • និស្សិតស្គាល់អំពីប្រភេទជម្ងឺរុក្ខជាតិដែលកើតមានលើដំណាំ
 • និស្សិតចេះបច្ចេកទេសដាំដំណាំផ្សេងៗ
 • ចេះប្រើប្រាស់ជីតាមដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំដែលត្រូវការដើម្បី​កាត់​​បន្ថយការ​ចំណាយ
 • ចេះវិធីការពារនិងកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃដែលបំផ្លាញលើដំណាំ​ និងចេះ​​វិធី​​​​​​​ការ​​​ពារ,កំចាត់​ជម្ងឺ​ទាំង​នោះ​​
 • មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់​អាច​គ្រប់​គ្រង​កសិដ្ឋាន​បាន។​​​

វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃ

 ដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ និស្សិតទាំងអស់ត្រូវរៀនឱ្យគ្រប់មុខវិជ្ជា និងចំនួនក្រេឌីតដែលបាន កំណត់ក្នុងកម្មវិធី ព្រមទាំងសរសេរសារណា ហើយការពារដោយជោគជ័យ។

លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

សិស្ស/និស្សិតដែលចូលរៀនជំនាញកសិឧស្សាហកម្មបាន លុះត្រាតែមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា និងជីវវិទ្យាទទួលបាន និទ្ទេសមធ្យមឡើងទៅ។

កម្មវិធីសិក្សាអប់រំរយះពេល៤ឆ្នាំ

ក្នុងកម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញបត្រជំនាញក្សេត្រសាស្ត្រ និស្សិតត្រូវសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំ និងទទួលចំនួនក្រេឌីតសរុប១២៦ ក្រេឌីត។

គោលបំណង

កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រគ្រឿងយន្តកសិកម្ម (Bachelor in Agriculture Machinery)នេះ រៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកសិក្សានូវចំណេះដឹង ជំនាញច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយគុណភាពទាក់ទងទៅនឹង បច្ចេកទេសជួសជុល   តម្លើងម៉ាស៊ីនកសិកម្មដែល​សម​​​​ស្រប​តាម​ទីផ្សារ​ នឹងក្លាយជាវិស្វករកសិកម្មដែលមានជំនាញគ្រឿងយន្តកសិកម្ម​​សមស្របតាម​ទីផ្សារ​ការងារនូវស្ថាប័នរដ្ឋនិង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះដែរក៏បានភ្ចាប់ជាមួយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ សុជីវធម៌ ការធ្វើការជាក្រុមនិងការទទួលខុសត្រូវ។​

ឱកាសការងារ

ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតអាចឱកាសចូលបំរើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នដូចជា

 • ក្លាយជាមន្ត្រីនៃស្ថាប័នសាធារណៈ (ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងបរិស្ថាន…
 • ជាបុគ្គលិក សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • មានឱកាសទៅកម្មសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ជប៉ុន និងកូរ៉េ និងសិក្សាបន្តនៅបរទេស
 • បើកអាជីវកម្មខ្លួនឯង

លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុក

និស្សិតមានសមត្ថភាព ទទួលបាន ចំណេះដឹង ជំនាញសម្រាប់ការងារនិងអាជីពដូចខាងក្រោម៖

 • ជាអ្នកគំនូរប្លង់បច្ចេកទេស,កាត់នឹងផ្សារលោហៈ
 • ជាអ្នកកំណត់កំហូចនិងជួសជុលម៉ាស៊ីន
 • ជាអ្នកប្រតិបត្តិការប្រើម៉ាស៊ីនហើយថែទាំ​គ្រប់គ្រងគ្រឿងចក្រ
 • ​​​យល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត
 • ជាអ្នករៀបចំ​ប្លង់​ម៉ាស៊ីន, ឧបករណ៍​ត្រូត​ពិនិត្យនិងប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីន​ដែលទាក់ទងនឹង​ការងារ​​​ច្រូត​កាត់, បោក​​​​បែន, កែច្នៃនិងការវេចខ្ចប់​ចំណីអាហារ។ល។

វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃ

ដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ និស្សិតទាំងអស់ត្រូវរៀនឱ្យគ្រប់មុខវិជ្ជា និងចំនួនក្រេឌីតដែលបាន កំណត់ក្នុងកម្មវិធី ព្រមទាំងសរសេរសារណា ហើយការពារដោយជោគជ័យ។

លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

សិស្ស/និស្សិតដែលចូលរៀនជំនាញកសិឧស្សាហកម្មបាន លុះត្រាតែមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា និងជីវវិទ្យាទទួលបាន និទ្ទេសមធ្យមឡើងទៅ។

 កម្មវិធីសិក្សាអប់រំរយះពេល៤ឆ្នាំ

ក្នុងកម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ មុខជំនាញគ្រឿងយន្តកសិកម្ម និស្សិតត្រូវសិក្សារយៈ​ ៤ (បួនឆ្នាំ) សម្រាប់ការសិក្សាពេញម៉ោង  ហើយ​ទទួលបានក្រេឌីត​​សរុបចំនួន ១២៩ ក្រេឌីត។