អតីតនិស្សិត ឡាន ធីតា ជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ជំនាន់ទី១១

ឈ្មោះ ឡាន ធីតា ជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ជំនាន់ទី១១ បម្រើការងារ អង្គការអេហ្វអេកកម្ពុជា (FH Cambodia) មុខតំណែង សម្របសម្រួលនិងតាមដានកុមារទំនុកបម្រុង

អតីតនិស្សិត ប៉ែន សុមន្ថា បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស

កញ្ញា ប៉ែន សុមន្ថា អតីតនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស កំពុងបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត AIA ដែលជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិ សូមណែនាំប្អូនៗដែលបានបញ្ចប់សញ្ញាបត្រមធ្យមទុតិយភូមិនៅពេលថ្មីៗ សូមជ Read more