និស្សិតជំនាញភាសាចិនចូលរួមបោះជំរំរដូវក្ដៅខ្សែក្រវាត់មួយផ្លូវមួយនៅប្រទេសចិន

សូមអបអរសាទរនិស្សិត ម៉ៅ ស្រីវ៉ាត់ ជំនាញភាសាចិន ឆ្នាំទី៣ នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យទទួលបានឱកាសចូលរួមបោះជំរំរដូវក្ដៅខ្សែក្រវាត់មួយផ្លូវមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងយូណានប្រទេសចិន រយៈពេល១៤ថ្ងៃ។  

ជ្រើសរើសសិក្ខាកាមបណ្តុះបណ្តាលវិធីសាស្ត្រនៃការចិញ្ចឹមឃ្មុំ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសសិក្ខាកាមឱ្យចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពី វិធីសាស្ត្រនៃការចិញ្ចឹមឃ្មុំ ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ។