សម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោង “Commercial Prototype for the Life Cycle of Solar Panels in Mekong Nations”

នាថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ មន្រ្តីអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ បានចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោង “Commercial Prototype for the Life Cycle of Solar Panels in Mekong Nations”គឺជាគម្រោងដែ Read more

បាឋកថាស្ដីពីការដឹកនាំនិងកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការ

នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ៣រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅសាលប្រជុំធំនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ មានការរៀបចំបាឋកថាស្ដីពី “ការដឹកនាំនិងកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង មន្ត្រីរាជការ Read more