Register Education NMU

សាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ ចាប់ផ្តើមចុះចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ពីថ្ងៃនេះទៅ។

មានចម្ងល់និងសាកសួរព័ត៌មានសូមទំនាក់ទំនង ៖ ០១១ ៨៣៦ ៨៩៦-០៨១ ៧១២ ៧៥២-០៨៨ ៩៩៩ ៧៨៧០

ផេកផ្លូវការ ៖ NMU-National Meanchey University

គេហទំព័រ ៖ https://nmu.edu.kh

#សាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ

#ស.ជ.ម.

#National Meanchey University

#N.M.U